Kendrovics Ágnes oktató Kendrovics ÁgnesPrémium

Budapest

| 1106
online + személyes oktatás

"A matematika megértése lehetővé teszi a strukturált gondolkodást."

Több éves korrepetálási gyakorlattal rendelkezem. A matematika az egyik kedvencem. Végzettségem okl. villamosmérnök, BME Villamosmérnöki karán végeztem.

Miért kezdtem tanítani? Sok időt eltöltve egy szakmában, igény támad a tudás, tapasztalat átadására. Nagyon élveztem/élvezem, amikor egy-egy diák sikeresen vette/veszi az akadályokat feleléskor, dolgozatíráskor, sikeres vizsga vagy pótvizsga letételekor.

Tantárgyak

Matematika

3 500 Ft

5.- 12. osztály korrepetáció; konzultáció; házi feladat; vizsgára felkészítés; felsőmatematika;

Témakörök:
- -Elemi matematika
- Mértékegységrendszer, mértékegységek
- Algebra
- Valószínűségszámítás/-elmélet
- Halmazelmélet
- Kombinatorika
- Trigonometria
- Geometria
- Síkbeli alakzatok
- Térbeli alakzatok
- Ábrázoló geometria
- Analítikus geometria (koordináta-geometria)
- Vektorok

Képzettség

villamosmérnök MSc.

1975 szept. - 1980 jún.
BME | Budapest

rádióhírközlés- és adástechnika szakmérnöki szint

egészségügyi mérnök MSc.

2004 febr. - 2010 jún.
BME-SOTE | Budapest

integrált mérnöki és orvosi ismeretek, abból a célból, amely az integrált ismeretek révén képessé tesz orvosi eszközök kutatására, fejlesztésére, gyártására

Térkép

utazási hajlandóság10 km

További egyéni oktatás